Profil firmy

 

Společnost STOPLAST byla založena v roce 2002. Od svého počátku byla zaměřena na výrobu plastových obalů - tedy především lékovek, víček, dóziček atp. 

Postupem času se společnost začala zabývat i zakázkovou výrobou plastových dílů především pro firmy ve strojírenském a nábytkářském průmyslu. 

S rostoucím objemem výroby vznikla potřeba větších výrobních i skladovacích prostor a proto v roce 2011 započala firma rekonstrukci výrobních prostor v Českém Těšíně za pomoci realizace projektu „Rekonstrukce podnikatelského objektu pro potřeby STOPLAST s.r.o.“ číslo projektu 5.3 NM02/261, která byla dokončena v roce 2012. V tomtéž roce firma přestěhovala své sídlo do rekonstruovaného objektu, který lépe vyhovuje současné výrobě a rovněž dává prostor pro budoucí rozvoj společnosti. 

Mezi naše zákazníky patří například firmy WALMARK, a.s., KOVONA SYSTEM, a.s., COOPHARMA s.r.o., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. atd.

Základní informace o společnosti

 

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje zaslané ve vašich životopisech (dále jen CV)?

Po zaslání Vašeho CV naší společnosti jej využijeme za účelem recruitmentu pro aktuálně vyhlášené pozice. V případě, že Vás nevybereme, ponecháme si Vaše CV 3 měsíce po nástupu uchazeče a poté Vaše CV smažeme/zlikvidujeme. 

2. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v dokumentech vyplývajících z obchodního vztahu mezi Vámi a společností STOPLAST s.r.o.?

Se všemi těmito dokumenty zacházíme v souladu s GDPR a archivujeme je po dobu danou zákonem. Po uplynutí této doby dokumenty zlikvidujeme.

3. Vizitky, propagační materiály společností včetně elektronických budou v naší společnosti uchovány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu oprávněného zájmu v budoucnu tento vztah uzavřít.

4. Ve smlouvách uzavřených od data 25.5.2018 se zavazujeme k plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Inovace ICT ve společnosti STOPLAST s.r.o.

Firma STOPLAST s.r.o. realizuje projekt "Inovace ICT ve společnosti STOPLAST s.r.o." číslo projektu 2.2 ITP03/1234. Požadovaná výše dotace: 518 tis.Kč. Projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj.

 

Rozšíření výrobních možností společnosti STOPLAST s.r.o.

více o projektu ZDE

Obrázek: 
Úspora energií ve společnosti STOPLAST s.r.o.