Technologie

Společnost STOPLAST s.r.o. disponuje technologiemi injekčního vstřikování do uzavírací síly 3 500kN a do objemu 900 cm³ a vyfukování až do objemu 750 cm³.

Mezi nejběžněji zpracovávané materiály patří PETG, PE-HD, PE-LD, PP a PA6, PS. Pro výrobu používáme také materiály s minerálními plnivy, dle požadavku zákazníků.

Při výrobě se snažíme, tam kde to charakter výrobku umožňuje, používat bezodpadovou technologii a tímto přístupem chráníme životní prostředí. 

Pro zefektivnění kompletace vícekomponentových výrobků ve velkých sériích využíváme i jednoúčelové stroje a při výrobě plastových výlisků rovněž prvků automatizace, která umožňuje stabilitu výrobních procesů.

Za dobu své existence jsme navázali spolupráci s osvědčenými výrobci forem a jsme pro naše zákazníky schopni nalézt optimální řešení při přípravě výroby a výrobě nového výrobku.

Čisté prostory

Část výrobních prostor firmy STOPLAST s.r.o. disponuje validací čistých prostor

  • třída čistoty dle GMP ................................. D
  • třída čistoty dle ISO 14644-1:1999(E) ........ ISO 8

Zákazníkům, kteří to vyžadují, nabízíme výrobu lékovek, dóziček a uzávěrů v čistých prostorách.

Čisté prostory jsou takové prostory, ve kterých jsou parametry vzduchu pravidelně validovány a kontrolovány. Mezi sledované parametry patří především počet mikročástic v metru kubickém, teplota vzduchu a jeho vlhkost.

Srdcem čistých prostor je výkonná klimatizace, která pomocí systému filtrů a hepa filtrů udržuje požadovanou prašnost vzduchu. Dále se stará o daný počet výměn vzduchu, které je zapotřebí v prostoru obměnit za hodinu provozu.