Projekt: Rozšíření výrobních možností společnosti STOPLAST s.r.o.

Název projektu: Rozšíření výrobních možností společnosti STOPLAST s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006583
Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je rozšíření současného technologického vybavení společnosti z důvodu akvizice nových zakázek a maximálního vytížení současné výroby. V projektu dojde k nakoupení vstřikovacího lisu, zakládací linky, 3 ks výrobních nástrojů 2 ks manipulátorů. Cílem projektu je realizace nového výrobního programu vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, objemu produkce o počtu pracovních míst. Realizace projektu je stanovena od 18. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo-oppi